Romer Jan
 
Encyklopedia PWN
od 1890 w armii austr.; od XI 1918 w WP, m.in.: dow. Okręgu Generalnego Łódź, następnie Lublin, 1919 grupy operacyjnej „Bug”; III–XII 1919 szef Wojsk. Misji Zakupów w Paryżu; VI 1919 mianowany gen. dywizji; 1919–20 m.in. dow.: 13. dyw. piechoty, dyw. jazdy na Ukrainie, 6. potem 1. armii WP; czł. delegacji w sprawie rozejmu z sowiecką Rosją; IX 1920–IX 1921 szef Nacz. Kontroli Wojsk., 1921–26 dow. Okręgu Korpusu II Lublin; od 1924 odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa publicznego na Kresach; podczas przewrotu majowego 1926 odmówił wysłania wojska J. Piłsudskiemu; 1926–32 Inspektor Armii, 1932 przeniesiony w stan spoczynku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia