„Rola”
 
Encyklopedia PWN
„Rola”,
tygodnik społ.-ekon.,
wyd. 1883–1912 w Warszawie, zał. z inicjatywy J. Jeleńskiego; stanowił forum wypowiedzi środowiska (tzw. rolarze) głoszącego antysemityzm gosp., opowiadającego się za „unarodowieniem” przemysłu i handlu, niechętnego liberalizmowi pozytywistów i ich dążeniom do laicyzacji społ., akcentującego swoje związki z katolicyzmem; redaktorzy nacz.: J. Jeleński, od 1908 — Sz. Jeleński; nakład do 3 tys. egzemplarzy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia