Rokita Jan
 
Encyklopedia
Rokita Jan, ur. 18 VI 1959, Kraków,
polityk;
1980–81 przewodniczący NZS Uniwersytetu Jagiellońskiego, internowany w stanie wojennym; współzał. i 1985–89 działacz ruchu „Wolność i Pokój”, współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i pism drugiego obiegu, m.in. „Arki” i „Czasu Przyszłego”; od 1988 czł. Kom. Obywatelskiego przy L. Wałęsie, 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. młodzieży; 1992–93 min. szef Urzędu Rady Ministrów. 1990 współorganizator Ruchu Obywatelskiego–Akcja Demokr. (ROAD), od 1991 we władzach Unii Demokr., 1994–97 — Unii Wolności; od 1997 w Stronnictwie Konserwatywno–Lud., 1997–2000 czł. Zarządu Krajowego i 2000–01 przewodniczący partii; 2001–13 działacz Platformy Obywatelskiej (PO), 2003–05 przewodniczący klubu parlamentarnego, 2005–06 wiceprzewodniczący PO; 1989–2007 poseł na sejm; 2003–04 czł. sejmowej komisji śledczej w sprawie tzw. afery Rywina.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia