Rogoźnik Wielki
 
Encyklopedia PWN
Rogoźnik Wielki,
rz., prawy dopływ Czarnego Dunajca, płynie przez Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, w woj. małopol.;
dł. 25,6 km, pow. dorzecza 124 km2; źródłowy potok W.R. — Cichy, wypływa na wys. 910 m z warstw fliszu podhalańskiego na stokach Tominów Wierchu; koryto zwarte, dolina wąska o stromych zboczach; od ujścia Raczego Potoku, na pr. zboczu doliny, odsłaniają się utwory kredowe; ujście w Ludźmierzu; średni roczny przepływ (1966–90) w dolnym biegu 1,87 m3/s (Ludźmierz), przepływ maks. 213 m3/s; maks. rozpiętość stanów wody 3,7 m; gł. dopływy: Bystry, Raczy Potok, Mały Rogoźnik (pr.).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia