Rodan-Alpy
 
Encyklopedia PWN
Rodan-Alpy, Rhône-Alpes Wymowa,
dawny region administracyjny i gosp. w środkowowschodniej Francji, złożony z dep.: Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie;
pow. 43,7 tys. km2; 6,3 mln mieszk. (2011); ośrodek administracyjny — Lyon. W granicach Rodanu-Alp znajdują się: wschodnia część Masywu Centralnego (m.in. masyw Vivarais, wysokość do 1754 m) z doliną górnej Loary, południowe krańce gór Jura oraz większa część fr. Alp, w tym Alpy Sabaudzkie z masywem Mont Blanc (4807 m) i Alpy Delfinackie z masywem Pelvoux (wysokość do 4102 m, szczyt Barre des Écrins); wąski pas nizin w południkowo przebiegającej dolinie Saony i Rodanu (oddziela Masyw Centralny od Alp) oraz dolinie Isère. Klimat górski w strefie umiarkowanej ciepłej i podzwrotnikowej, w dolinie Saony i Rodanu o cechach śródziemnomorskich. Średnia gęstość zaludnienia — 122 mieszk. na km2; większość ludności skupia się w dolinie Rodanu, najwięcej w aglomeracji Lyonu (1,3 mln mieszk., 1990); inne większe m.: Grenoble, Saint-Étienne, Annecy, Chambéry, Valence; ponad 60% ludności zaw. czynnej pracuje w usługach, 35% — w przemyśle i budownictwie, 4% — w rolnictwie; liczna imigracja zarobkowa z zagranicy — 1991 cudzoziemcy stanowili ok. 8% ogółu ludności.
Region uprzemysłowiony; niewielkie wydobycie węgla kam. w dolinie Loary i Delfinacie; duża produkcja energii elektr. w elektrowniach jądr. oraz wodnych na rzekach alpejskich; rozwinięte energochłonne gałęzie przemysłu: hutnictwo aluminium i stali szlachetnych; przemysł zbrojeniowy (Saint-Étienne), metal., maszyn., chem.; od lat 80. rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu: elektronicznego, atomowego (m.in. w Grenoble), informatycznego i farm. (zakłady Rhône-Poulenc w Lyonie) oraz usług: handlu, sektora finansowego, turystyki (2/3 ośr. sportów zimowych we Francji, w tym znane: Grenoble, Chamonix-Mont-Blanc). Użytki rolne (gł. łąki i pastwiska) zajmują 40% pow.; hodowla bydła i owiec w górach; w dolinach, zwłaszcza Rodanu, uprawa pszenicy, kukurydzy, słonecznika, winorośli i drzew owocowych; wyrób serów i wina. Sieć komunik. dobrze rozwinięta w środkowej części regionu; magistralne linie kol. i autostrady łączą Lyon z Paryżem i Marsylią oraz z Grenoble i Turynem (Włochy); żegluga na Saonie i Rodanie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia