„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”
 
Encyklopedia PWN
„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”,
rocznik hist., wyd. 1931–39 we Lwowie (od 1935 przez Lwowskie Tow. Nauk.), od 1946 w Poznaniu przez Poznańskie TPN;
zał. i redagowane przez F. Bujaka i J. Rutkowskiego; poświęcone historii społ. i gosp. Polski oraz metodom jej badania; propagowały badanie zjawisk masowych za pomocą metod statyst.; informowały o tendencjach i osiągnięciach historii gosp.-społ. w innych krajach; 1946 wznowione w Poznaniu pod tą samą redakcją; następnie redaktorami nacz. byli 1951–52 A. Grodek, od 1953 W. Rusiński, od 1991 J. Orczyk i J. Topolski, od 1997 H. Manikowska i J. Kochanowicz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia