„Res Publica Nowa”
 
Encyklopedia PWN
„Res Publica Nowa”,
czasopismo kulturalno-polityczne,
wydawany 1979–81 w Warszawie jako kwartalnik poza cenzurą, 1987–92 jako miesięcznik w obiegu oficjalnym, do X 1992 pt. „Res Publica”; od 2007 wydawana przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego; publikacje poświęcone przemianom politycznym i społecznym, głównie w Europie Środkowowschodniej, problemom najnowszej historii Polski, zagadnieniom gospodarczym, kulturalnym (m.in. literatura emigracyjna, kultura niezależna polska i obca), propagowaniu najnowszej myśli politologicznej i socjologicznej; przegląd aktualnych wydarzeń, korespondencje zagraniczne; redaktor naczelny: M. Król, W. Przybylski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia