Repnin Nikołaj W.
 
Encyklopedia PWN
Repnin Nikołaj W., książę, ur. 11 III 1734, zm. 12 V 1801,
ros. generał-feldmarszałek i dyplomata;
od 1762 ambasador w Prusach, 1764–69 — w Warszawie; przeciwnik reform podejmowanych przez obóz król., inicjator konfederacji radom. (1767); na sejmie warsz. 1767–68 doprowadził do równouprawnienia dysydentów; uczestnik wojny ros.-tur. 1768–74 i 1787–91; 1775–76 ambasador w Turcji; po wybuchu powstania kościuszkowskiego 1794 nacz. dowódca wojsk ros. walczących z powstańcami, faktycznie dowodził jedynie ros. armią na Litwie; 1795–97 generał-gubernator ziem litew. wcielonych w wyniku III rozbioru do Rosji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia