Raków
 
Encyklopedia PWN
Raków,
w. gminna w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, na pograniczu G. Świętokrzyskich i Pogórza Szydłowskiego, nad Czarną (Staszowską);
. Założony 1567 przez J. Siemieńskiego, który zapewnił mieszkańcom tolerancję rel.; 1569–72 gmina radykalnego odłamu braci polskich, od schyłku XVI w. ich gł. ośr.; od 1602 Akademia Rakowska i drukarnia, miejsce ponad 30 synodów ariańskich; rozwój rzemiosła, przemysłu papierniczego, metal. i sukienniczego; 1638 na mocy decyzji sejmu Akademia, drukarnia i zbór uległy likwidacji, co spowodowało upadek kult. i gosp. miasta; od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w Królestwie Pol.; 1870 utrata praw miejskich; wczesnobarok. kościół parafialny Św. Trójcy (1640–45) fundacji bpa J. Zadzika, barok. kościół poreformacki Św. Anny (ok. 1641).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia