Rada Legislacyjna
 
Encyklopedia PWN
Rada Legislacyjna,
w Polsce organ doradczy i opiniodawczy, działający przy prezesie Rady Ministrów, powołany na mocy uchwały rządu 1984, o 4-letniej kadencji;
gł. zadaniem Rady Legislacyjnej jest opiniowanie projektów ustaw o podstawowym znaczeniu w systemie prawa oraz dokonywanie ocen stanu prawa; członków Rady Legislacyjnej powołuje prezes Rady Ministrów spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia