Raczyński Roger Maurycy
 
Encyklopedia PWN
1848 związany z Kom. Nar. w Poznaniu, 1849–50 czł. Dyrekcji Gł. Ligi Pol.; wspierał finansowo ofiary powstania wielkopol. 1848 oraz różne instytucje i organizacje, m.in. Tow. Nauk. Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego i pol. Szkołę Batiniolską w Paryżu; monarchista, zwolennik odtworzenia Polski po Dźwinę i Dniepr przy pomocy Francji; autor ogłaszanych w Paryżu broszur polit.; współzał. (1857) i wiceprezes Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk; podczas powstania styczniowego 1863–64 czł. Kom. Nar. w Poznaniu (Kom. Działyńskiego), wyłożył wielkie kwoty na zakup broni oraz organizował ochotnicze oddziały z Poznańskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia