Raczyński Atanazy
 
Encyklopedia PWN
Uczestnik wojen napoleońskich 1806–09; twórca ordynacji obrzyckiej; od 1830 w pruskiej służbie dyplomatycznej; zgromadził i oprac. znaczną kolekcję dzieł sztuki, gł. nowoż. malarstwa hiszp., wł., niem. — ob. część kolekcji (przechowywanej przez Raczyńskiego pewien czas w Berlinie) w zbiorach Muzeum Nar. w Poznaniu; L’histoire de l’art moderne en Allemagne (t. 1–3 1836–41), Les arts en Portugal (1846), Geschichtliche Forschungen (t. 1–2 1860–63).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia