Rachów
 
Encyklopedia PWN
Rachów, Rachiw, Rakhiv,
m. na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim, nad Cisą (dopływ Dunaju), poniżej połączenia Białej Cisy i Czarnej Cisy.
— 16 tys. mieszk. (1991). Wzmiankowany 1447; do 1919 i 1939–44 należał do Węgier (pod nazwą Raho), 1919–39 — do Czechosłowacji (Rahovo); od 1958 miasto; do 1991 w Ukr. SRR. Ośrodek turyst. w obniżeniu między Świdowcem a G. Rachowskimi (Marmaroskimi); rzemiosło artyst. (zwłaszcza snycerstwo); przemysł drzewny, spoż. (mleczarnia), fabryka kartonu; stacja kol. przy linii z Iwano-Frankowska.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia