„RUCH” SA
 
Encyklopedia PWN
„RUCH” SA,
firma kolportażowo-handlowa;
założona 1918, z siedzibą w Warszawie. Pierwszy kiosk „Ruchu” otwarto 1919 na dawnym dworcu kolei warszawsko-wiedeńskiej; 1935 „Ruch” przejął sieć sprzedaży gazet od spółki „Czytajcie” i zmienił nazwę na Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”; po II wojnie światowej firma działała w ramach Spółdzielni Oświatowo-Wydawniczej „Czytelnik”, a 1950 utworzono nową firmę kolportażową — Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu „Ruch”, które 1952 zostało przekształcone w ogólnopolskie Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki (PUPiK) „Ruch”; od 1969 działało jako zjednoczenie 18 wojewódzkich PUPiK-ów, 3 centrale przesiębiorstw kolportażowych, 3 centrale przedsiębiorstw handlowych, 2 wydawnictwa (Biura Wydawniczo-Propagandowego „Ruch”, Agencji Wydawniczej „Ruch”) i przedsiębiorstwa handlu zagranicznego — Centrala Handlu Zagranicznego Ars Polona-„Ruch”; 1973 firma połączyła się z Robotniczą Spółdzielnią Wydawniczą „Prasa” i powstało RSW „Prasa–Książka–Ruch”. W 1990 sejm powołał Komisję Likwidacyjną RSW; z części likwidowanego RSW wydzielono kolportaż i handel i 1 V 1991 powstało Przedsiębiorstwo Kolportażowo-Handlowe „Ruch”, które 1992 przekształciło się w 1-osobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą „RUCH” SA. Zajmuje się kolportażem prasy, sprzedażą książek, wyrobów tytoniowych, artykułów papierniczych, kosmetyków, niektórych artykułów spożywczych, chemii gospodarczej itp.; sieć sprzedaży „RUCH” SA to kioski, sklepy, salony sprzedaży oraz hurtownie; obsługuje 34 tysiące (w tym 14 tysięcy własnych) punktów sprzedaży detalicznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia