Pynas
 
Encyklopedia PWN
Pynas,
malarze holenderscy, bracia:
Jan, ur. ok. 1581, Alkmaar(?), zm. 1631, Amsterdam, 1605–07 odbył zapewne podróż do Włoch (Rzym, Wenecja), gdzie uległ wpływowi Carraccich, J. Tintoretta, a przede wszystkim A. Elsheimera; po powrocie do Amsterdamu należał do kręgu prerembrandtystów; malował rozbudowane dramaturgicznie, narracyjne sceny bibl. i mitol. umieszczone w rozległym pejzażu, pozostające pod wpływem twórczości P. Lastmana i brata — Jacoba (Józef sprzedający zboże w Egipcie 1618, Józef i żona Putyfara 1629). Jacob, ur. po 1581, zm. w 2. poł. XVII w., młodszy (i wybitniejszy) brat Jana; jego datowane dzieła pochodzą z 1608–56; prawdopodobnie odbył podróż do Włoch; po powrocie działał w Amsterdamie, Hadze, Lejdzie, Delft; należał do prerembrandtystów, a dominujący wpływ miał na niego Lastman; malował sceny bibl. i mitol., odznaczające się dramatyczną kompozycją, ekspresją gestów, bogactwem scenerii (Nabuchodonozor powracający na tron 1616, Paweł i Barnaba w Listrze 1617) oraz inspiropwane przez Elsheimera i P. Brila italianizujące pejzaże ze sztafażem (Hagar na pustyni 1620).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia