Purcell
 
Encyklopedia PWN
Purcell
[pə:rsl],
Purcell Mountains,
góry w Kanadzie (prowincja Kolumbia Brytyjska) i USA (stan Montana), wschodnie pasmo gór Columbia, między tektonicznym Rowem Gór Skalistych a dolinami rzek Kootenay i Duncan;
długość 380 km, szerokość do 80 km; najwyższe wzniesienie Mount Farnham 3457 m; wyniesiony blok zmetamorfizowanych osadów proterozoicznych z intruzjami wieku mezozoicznego; rzeźba wysokogórska, w najwyższych partiach wieczne śniegi i lodowce; stoki do ok. 2500 m pokryte lasem subalpejskim z przewagą świerka i sosny; eksploatacja drewna; między Kimberley a Invermere jeden z największych w Kanadzie okręgów wydobycia rud ołowiu, cynku i srebra.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia