Pułaski Józef
 
Encyklopedia PWN
popierał elekcję Stanisława Leszczyńskiego; stronnik Czartoryskich; 1754 związał się z hetmanem J.K. Branickim, uczestnik konfederacji radom. (1767); 1768 (wraz z M. Krasińskim) zawiązał konfederację w Barze i został obwołany marszałkiem związku wojsk.; po zdobyciu Baru przez Rosjan uszedł na terytorium tur.; uczestniczył w sporach o władzę nad wojskiem konfederackim, aresztowany przez przeciwników, zmarł przetrzymywany w ich obozie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia