Psie Pole
 
Encyklopedia PWN
Psie Pole,
dzielnica w północno-wschodniej części Wrocławia, na pr. brzegu Odry i nad Widawą;
centrum stanowią włączone do Wrocławia 1928 Karłowice, Różanka, Kowale i P.P.; 1973 przyłączono wsie (położone na północny zachód od centrum): Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice. Domniemane miejsce zwycięstwa 1109 wojsk pol. Bolesława III Krzywoustego nad armią niem. Henryka V, wzmiankowane dopiero w kronice Wincentego zw. Kadłubkiem. Funkcje mieszkaniowo-przem.; liczne zakłady przemysłu maszyn., elektrotechnicznego, drzewnego, chem., spoż.; Akad. Roln. (w Strachocinie) z Zakładem Doświadczalnym (w Pawłowicach); stocznia rzeczna; 9 stacji PKP; rozległe tereny zielone, gł. w dolinie Widawy; w dzielnicy Pawłowice ośr. wypoczynku świątecznego, nad Odrą niewielkie kompleksy leśne, m.in. lasy: Rędziński, Osobowicki, Wojnowski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia