Psałterz floriański
 
Encyklopedia PWN
Psałterz floriański, Psałterz królowej Jadwigi,
najstarszy zachowany w całości zabytek języka pol., pochodzący z przełomu XIV i XV w.;
odkryty 1827 w austr. opactwie Św. Floriana, wyd. 1834; autor nieznany, miejsce powstania i przeznaczenie — sporne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia