Przypowieści Jezusa
 
Encyklopedia PWN
Przypowieści Jezusa,
zawarte w Ewangeliach nauki Jezusa, wyrażone w formie przypowieści;
wykorzystują bogate środki obrazowania i alegoryzacji, odwołujące się do życia codziennego i dworskiego (np. o siewcy, o kąkolu i pszenicy, o robotnikach w winnicy, o perle, o synu marnotrawnym, o faryzeuszu i celnikach); gł. tematem przypowieści Jezusa jest Królestwo Boże i bliskość jego nadejścia; powszechnie uważa się, że Ewangelie przekazały wiernie nauki Jezusa, chociaż ich interpretacja alegor. często pochodzi od autorów Ewangelii lub nawet z tradycji późniejszej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia