Przemysł II i Władysław I Łokietek, dwustronne pieczęcie majestatowe.
 
Przemysł II i Władysław I Łokietek, dwustronne pieczęcie majestatowe.
1. Pieczęć Przemysła II z 1295, wyciśnięta w wosku. Po stronie głównej postać króla siedzącego na majestacie w koronie z berłem i jabłkiem w ręku, obok hełm z pióropuszem. Wokół napis łaciński (uszkodzony) ...Przemysł, z Bożej łaski król Polski i pan Pomorza. Po drugiej stronie tarcza z ukoronowanym orłem piastowskim. Jedyna znana pieczęć królewska Przemysła i pierwsza pieczęć królewska rodu Piastów.
2. Pieczęć Władysława Łokietka wyciśnięta w wosku i wisząca przy dokumentach z lat 1320, 1328 i 1333.Przy dokumencie z 1326 pieczęć z odciśniętą tylko stroną główną. Na tej stronie król siedzący na majestacie w koronie z berłem i jabłkiem w ręku, u jego stóp herb Kujaw. Na stronie odwrotnej na zakratowanym tle Orzeł piastowski bez tarczy z koroną na głowie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia