Proletariat II
 
Encyklopedia PWN
Proletariat II, Drugi Proletariat, Mały Proletariat, Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat,
partia socjalist., działająca 1888–93 w Królestwie Pol., kontynuacja I Proletariatu;
zał. i kierowany przez L. Kulczyckiego i M. Kasprzaka; deklarował walkę o prawa ekon. robotników oraz autonomię Królestwa Pol., stosował terror ekon. i polit. (dokonał kilku zamachów na dygnitarzy ros., m.in. nieudanego VIII 1892 na generała-gubernatora warsz. I.W. Hurkę); 1889 przedstawiciele partii uczestniczyli w kongresie założycielskim II Międzynarodówki; inni działacze: A. Dębski, M. Jankowska, S. Mendelson, E.J. Abramowski, F. Perl; 1893 członkowie II Proletariatu przeszli do PPS lub SDKPiL.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia