Prličev Grigor
 
Encyklopedia PWN
Prličev Grigor, ur. 30 I 1830, Ochryda, zm. 6 II 1893,
poeta macedoński;
autor poematów epickich: Armatolos (1860) — inspirowany poezją Homera i maced. pieśniami lud., oraz Skenderbeg (1861) — oparty na dziejach walk albańskich bohatera nar. Skanderbega z Turkami; w późniejszym okresie, przeciwstawiając się hellenizacji, podejmował próby lit. w języku bułgarskim, a także w rodzimym dialekcie maced. i konstruowanym przez siebie języku ogólnosłow.; próby poet., wspomnienia, także przekłady fragmentów Iliady Homera.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia