Praszka
 
Encyklopedia PWN
Praszka,
miasto w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w Obniżeniu Liswarty–Prosny, nad Prosną, przy ujściu Wyderki.
Ludność miasta: ogółem — 7,7 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 850,6 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 9 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 18°28′E, szerokość geograficzna: 51°03′N
Prawa miejskie: nadanie praw — 1392, utrata — 1870; nadanie praw — 1919
Oficjalne strony WWW: www.praszka.pl
prawa miejskie od 1392; wzmiankowana 1260; ośr. rzemieślniczo-handl. przy szlaku handl. łączącym Śląsk z ziemią wieluńską; zniszczona w czasie wojen w 2. poł. XVII i na pocz. XVIII w.; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warsz., od 1815 w Królestwie Pol.; 1870–1919 pozbawiona praw miejskich; w okresie międzywojennym przejście graniczne do Niemiec; w czasie okupacji niem. obóz pracy przymusowej i 1941–42 getto (część więźniów Niemcy wywieźli do getta łódz., pozostałych do ośr. zagłady w Chełmnie). Ośr. przemysłu motoryzacyjnego, metal., maszyn., odzieżowego i spoż.; muzeum regionalne. Działa Tow. Przyjaciół Praszki; muzeum; kościół parafialny (1872–74, rozbudowa 1911), d. synagoga (poł. XIX w.), zespół koszar wojsk ros. (pocz. XX w., przebudowane), murowano-drewniany dworzec (1914). W pobliżu P. eksploatacja rudy darniowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia