Powszechna Konfederacja Pracy
 
Encyklopedia PWN
Powszechna Konfederacja Pracy, fr. Confédération Générale du Travail (CGT),
centrala fr. związków zawodowych we Francji;
zał. 1895, związana z partiami robotniczymi i socjalist., po rozłamie 1922 działacze związani z Francuską Partią Komunistyczną (FPK) utworzyli Jednościową Powszechną Konfederację Pracy (CGTU); 1936 zjednoczenie obu central, które uczestniczyły w tworzeniu rządu frontu lud. i realizacji jego reform; po klęsce Francji 1940 rozwiązana; po wojnie wznowiła działalność, ściśle współpracując z FPK (program ekon.-społ. i polit.); 1945 współzał. Światowej Federacji Związków Zawodowych; 1947 z CGT wystąpiła grupa związana z pismem „Force Ouvriere”, tworząc 1948 centralę CGT-Force Ouvriere (L. Jouhaux); w latach 70. i 80. utrata wpływów i spadek liczebności CGT; gł. organy prasowe: „Le Peuple”, „La Vie Ouvriere”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia