Posner Stanisław (Salomon)
 
Encyklopedia PWN
Posner Stanisław (Salomon), pseud. Henryk Bezmaski, ur. 21 XI 1868, Kuchary k. Płońska, zm. 8 V 1930, Piorunów k. Lutomierza,
działacz socjalist., prawnik, publicysta;
od 1905 w PPS (redaktor „Robotnika”, 1906 czł. Centralnego Kom. Robotniczego); 1903–05 redaktor „Ogniwa”, organizator oświaty robotniczej; 1907–19 na emigracji, czynny w tzw. grupie integralistów; podczas I wojny świat. we Francji propagował ideę niepodległości Polski, współzał. Uniw. Lud. im. A. Mickiewicza w Paryżu; od 1919 ponownie w PPS, redaktor jej teoret. organu „Trybuna”, współzał. Zrzeszenia Prawników Socjalistów; 1921 współzał., a następnie wiceprezes Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela; od 1925 wiceprzewodniczący ZG TUR; 1922–30 senator (1928–30 wicemarsz. Senatu); gł. prace: Nauki społeczne w szkole wyższej (1905), Deklaracja praw człowieka i obywatela (1907), Liga Narodów, jej pochodzenie, jej cele, jej organizacja (1925), Pięć lat pracy w Senacie Rzeczypospolitej (1928).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia