Poniatowski Stanisław
 
Encyklopedia PWN
poseł na sejmy; od 1776 komisarz w Komisji Edukacji Nar.; marsz. Rady Nieustającej; w swych dobrach na Ukrainie oczynszował chłopów; jeden z przywódców stronnictwa król.; nie wierzył w trwałość Konstytucji 3 maja, XI 1791 wyjechał z kraju, osiadł we Włoszech, gdzie zgromadził zbiory sztuki oraz dużą część archiwum Stanisława Augusta Poniatowskiego; prawie nie utrzymywał kontaktów z Polską i Polakami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia