Polskie Zjednoczenie Narodowe
 
Encyklopedia PWN
Polskie Zjednoczenie Narodowe, początkowo pod nazwą Związek Narodowy, Zjednoczenie Narodowe,
ugrupowanie polit.;
powstało w 1. poł. 1914 w Warszawie z inicjatywy grupy inteligencji skupionej wokół „Tygodnika Polskiego”, która wystąpiła z Ligi Nar. i SDN, protestując przeciw ugodowej polityce wobec Rosji; wchodziło do Zjednoczenia Organizacji Niepodległościowych, później do Bloku Centrum, 1915 część działaczy weszła do Ligi Państwowości Pol., część do Zjednoczenia Narodowego; organy prasowe: „Głos Wolny”, „Tygodnik Polski”; przywódcy, m.in.: A. Ponikowski, G. Simon, E. Krasuski, W. Staniszkis.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia