Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 
Encyklopedia PWN
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL),
stowarzyszenie nauk., zał. 1895 we Lwowie jako Tow. Ludoznawcze;
jednym z gł. jego założycieli i pierwszym prezesem był A. Kalina, wielkie zasługi dla Towarzystwa położyli A. Fiszer oraz J. Gajek; reaktywowane po II wojnie świat. jako PTL, ob. z siedzibą we Wrocławiu; popularyzuje wiedzę o kulturze różnych ludów i osiągnięciach etnografii; organ „Lud”, wydaje także: «Prace i Materiały Etnograficzne», «Prace Etnologiczne», „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, „Archiwum Etnograficzne”, „Literaturę Ludową”, «Bibliotekę Popularnonaukową», „Łódzkie Studia Etnograficzne”, «Bibliotekę Zesłańca»; wielkim osiągnięciem jest wydawanie Dzieł wszystkich O. Kolberga.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia