Polskie Towarzystwo Botaniczne
 
Encyklopedia PWN
Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB),
stowarzyszenie nauk. botaników pol., z siedzibą w Warszawie, zał. 1922 podczas Zjazdu Botaników tamże.
Do założycieli i wybitnych działaczy PTB należeli m.in.: B. Hryniewiecki, S. Krzemieniewski, W. Szafer, Z. Wóycicki; prowadzi działalność nauk., opiniodawczą i wydawniczą, popularyzuje wiedzę bot.; wydaje: „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” (od 1923), „Rocznik Dendrologiczny” (od 1951), „Monographie Botanicae” (od 1953), „Acta Agrobotanica” (od 1953), „Wiadomości Botaniczne” (od 1957), „Acta Mycologica” (od 1965).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia