Polskie Centrum Ludowe
 
Encyklopedia PWN
Polskie Centrum Ludowe,
ugrupowanie polit. zrzeszające organizacje chrześc.-społ. i chrześc.-lud. w Galicji, zał. 1905;
w wyborach do parlamentu austr. 1907 zdobyło 14 mandatów, do Sejmu Krajowego 1908 — 6 mandatów; prezes: ksiądz L. Pastor; istniało do 1908.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia