Polski Związek Kulturalno-Oświatowy
 
Encyklopedia PWN
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czechach (PZKO),
centralna pol. organizacja kult.-oświat., utworzona 1947 w Czeskim Cieszynie, na mocy układu o wzajemnej pomocy i współpracy między Polską a Czechosłowacją;
skupia ok. 15 tys. czł. w ok. 90 kołach terenowych; PZKO ma 39 domów kultury i świetlic; organizuje życie kult.-oświat., pielęgnuje pol. tradycje lud. i regionalne; prowadzi liczne zespoły (m.in. 6 chórów, 1 zaw. teatr lalkowy, 4 teatry amatorskie, 8 zespołów folklorystycznych), organizuje imprezy kult.-oświat., prowadzi działalność wydawniczą (wydawnictwa okolicznościowe, zeszyty sekcji, biuletyny); wydaje społ.-kult. mies. „Zwrot”.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia