Polska Organizacja Walki o Niepodległość „Monika”
 
Encyklopedia PWN
Polska Organizacja Walki o Niepodległość „Monika” (POWN),
pol. konspiracyjna organizacja polit.-wojsk., utworzona IX 1941 we Francji;
gł. jej zadaniem było przygotowanie akcji zbrojnej w okresie lądowania aliantów w północnej Francji, zapewnienie rezerw i uzupełnień dla PSZ na Zachodzie oraz utrzymanie polit. wpływów władz RP na uchodźstwie w środowiskach Polonii fr. i belgijskiej; prowadziła wywiad polit., gosp. i wojsk., propagandę antyniem., zwalczała wpływy komunistów; początkowo działała gł. w południowej Francji, później także w północnych departamentach, oraz Belgii i Holandii; szef gł.: A. Kawałkowski; czasopisma: „Walka”, „Sztandar”; 1943 wydzielono pion wojsk. — „Monika W” (dow. mjr A. Zdrojewski); 1944 kilkadziesiąt oddziałów POWN uczestniczyło w walkach z Niemcami, m.in. w Paryżu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia