Polska Izba Książki
 
Encyklopedia PWN
Polska Izba Książki (PIK),
organizacja samorządowa zrzeszająca wydawców i księgarzy, zał. 1990, z siedzibą w Warszawie;
ma na celu m.in. reprezentowanie i ochronę interesów swoich członków, tworzenie warunków do rozwoju produkcji wydawniczej oraz rozpowszechniania książek przez organizowanie i wspieranie inicjatyw gosp., prawnych itp.; organizuje szkolenia menedżerskie, uczestniczy w pracach prywatyzacyjnych, opracowuje system promocji i kolportażu książek, informacji księgarsko-wydawniczej; od 1991 współorganizuje Międzynar. Targi Książki w Warszawie; od 1993 czł. International Publishers Association; 2003 zrzeszała ok. 250 członków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia