Północno-Wschodni, Basen
 
Encyklopedia PWN
Północno-Wschodni, Basen, North-East Pacific Basin,
największy i najgłębszy basen spośród wszystkich basenów oceanicznych w dnie oceanu świat., w północno-wschodniej części Oceanu Spokojnego,
między wyspami Line, grzbietami Hawajskim i Cesarskim, Aleutami, stokami kontynent. Ameryki Północnej oraz wzniesieniami Albatros i Wschodniopacyficznym (grzbiet śródoceaniczny); na południu łączy się z Basenem Południowopacyficznym; przeważa głęb. 4500–5500 m, maks. — 7168 m (w części północno-zachodniej); ukształtowanie urozmaicone: liczne wyniesienia, góry i wulkany podmor. oraz kaniony (w stokach kontynent.); charakterystyczne dla ukształtowania dna B.P.W. są przebiegające równoleżnikowo długie krawędzie w strefach rozłamu Wzniesienia Wschodniopacyficznego (grzbiet śródoceaniczny); najdłuższe krawędzie: Galápagos, Clipperton, Clarión, Molokai, Murray, Mendocino; na północy oceaniczny Rów Aleucki. Między krawędziami Clarión i Clipperton wytyczono 1993 działki koncesyjne dla eksploatacji w przyszłości (m.in. przez Polskę) konkrecji polimetalicznych zalegających dno oceaniczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia