Połabianie
 
Encyklopedia PWN
Połabianie,
w szerszym znaczeniu Słowianie połabscy, w znaczeniu węższym — wczesnośredniow. plemię zachodniosłow. z grupy Obodrzyców, zamieszkujące ziemie między dolną Łabą a rz. Trawną (Trave), w XII w. podbite przez Sasów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia