Podhorski-Okołów Leonard
 
Encyklopedia PWN
Podhorski-Okołów Leonard, L. Okołów, ur. 21 XII 1891, Rym (pow. słucki), zm. 4 I 1957, Warszawa,
historyk literatury pol. i poeta;
związany z grupą Skamander; 1955–57 dyr. Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie, badacz życia i twórczości poety (Realia mickiewiczowskie, t. 1–2 1952–55); przekłady z literatury ros. (M. Lermontow, I. Turgieniew); Wybór poezji (1960).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia