Pociej Adam
 
Encyklopedia PWN
Pociej Adam, imię zakonne Hipacy, ur. 12 IV 1541, Różanka k. Włodawy, zm. 18 VII 1613, Włodzimierz (Wołyń),
unicki metropolita kijowski, pisarz polemiczny; wyznania prawosł., krótko wyznawca kalwinizmu, od ok. 1573 ponownie prawosławia;
1588–93 kasztelan brzeski litew.; od 1593 prawosł. (od 1596 unicki) biskup włodzimierski i brzeski; jeden z twórców unii brzeskiej, jako metropolita kijowski (po śmierci Rahozy) walczył o jej rozszerzenie i umocnienie; gł. praca Harmonia abo konkordancja wiary... (1608).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia