Pociecha Władysław
 
Encyklopedia PWN
Pociecha Władysław, ur. 1 VII 1893, Kraków, zm. 28 I 1958, tamże,
historyk, bibliotekarz;
od 1921 związany z Biblioteką Jag. (od 1956 wicedyr.), 1926–28 tymczasowy dyr. Biblioteki Kórnickiej; w czasie II wojny światowej zasłużony w akcji zabezpieczania zbiorów; od 1950 czł. PAU; od 1957 profesor w Bibliotece Jag.; gł. prace: Czasy Zygmunta Starego (1946), Królowa Bona 1494–1557 (t. 1–4 1949–58); wydał Acta Tomiciana (t. 14–16 1952–61).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia