Poalej Syjon
 
Encyklopedia PWN
Poalej Syjon, Poale Cijon, właśc. Żydowska Socjalno-Demokratyczna Partia Robotnicza Robotnicy Syjonu, jidysz Jidisze Socjalistisz-Demokratisze Arbajter Partaj Poalej Cijon,
partia polit. ukonstytuowana VII 1905 na zjeździe w Ciechocinku.
Od 1918 działała na obszarze całego państwa pol.; gł. celem programowym partii było utworzenie w Palestynie niepodległego państwa żydowskiego na zasadach socjalist.; w bieżącej działalności postulowała autonomię kult.-nar. Żydów w Polsce i poprawę warunków płacy i bytu żydowskich pracowników najemnych; od 1920 istniały jednocześnie: Poalej Syjon-Prawica (Żydowska Socjalist. Partia Robotnicza Robotnicy Syjonu), należąca do Socjalist. Międzynarodówki Robotniczej i międzynar. organizacji syjonistycznych, oraz Poalej Syjon-Lewica (Żydowska Socjalno-Demokr. Partia Robotnicza Robotnicy Syjonu), kładąca większy nacisk na postulaty socjalne; działacze: I. Schiper (Poalej Syjon-Prawica), L. Holenderski, I. Lew (Poalej Syjon-Lewica); czasopismo: „Arbeter Wełt”; Poalej Syjon walczył o wpływy w wielkomiejskich środowiskach pracowników najemnych; w latach 20. nie odgrywał poważnej roli w żydowskim życiu polit., po 1930 uzyskał większe wpływy w Galicji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia