Płast
 
Encyklopedia PWN
Płast,
ukr. organizacja skautowa, zał. 1911 przez O. Tysowskiego;
Komenda Gł. we Lwowie; gł. działacze: I. Franko (przed 1914), B. Krawciw, W. Janiw, A. Riczynski; skupiał młodzież w wieku 7–25 lat; 1930 — ok. 6 tys. czł., zrzeszonych w ok. 120 drużynach; sympatyzował z Ukraińską Organizacją WojskowąOrganizacją Ukraińskich Nacjonalistów, przygotowywał kadry dla tych organizacji; udział w akcjach sabotażowo-dywersyjnych, m.in. napad na pol. wóz pocztowy pod Bóbrką 1930, był powodem adm. likwidacji Płasta; liczne ośr. kontynuowały pracę w konspiracji; skauting ukr. odrodził się po II wojnie świat. na wychodźstwie; organizacje, istniejące w poszczególnych krajach, zrzesza od 1954 Konferencja Ukr. Organizacji Płastowych; 1990 Płast odnowił działalność na Ukrainie; działa też jako organizacja autonomiczna w ramach Związku Ukraińców w Polsce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia