Plan Odbudowy Gospodarczej
 
Encyklopedia PWN
Plan Odbudowy Gospodarczej 1947–49, plan trzyletni,
pierwszy plan wieloletni realizowany w powojennej Polsce;
jego główne założenia przewidywały podniesienie 1947–49 stopy życiowej ludności powyżej poziomu przedwojennego, unowocześnienie struktury gospodarczej kraju, likwidację bezrobocia i zmniejszenie przeludnienia agrarnego; w zasadzie plan został wykonany — oceniano, że spożycie na 1 mieszkańca Polski 1949 było wyższe o ok. 30% w stosunku do 1937, prawie też znikło bezrobocie w miastach, dochód narodowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca przekroczył o 25% wartość z 1938; osiągnięcia te umożliwiła sprawna odbudowa przemysłu i wykorzystanie potencjału produkcyjnego Ziem Zachodnich i Północnych; na wsi jednak nadal istniało znaczne przeludnienie agrarne, dramatyczna była sytuacja mieszkaniowa, zwłaszcza w dużych miastach.
Bibliografia
J. Kaliński Plan Odbudowy Gospodarczej 1947–1949, Warszawa 1978.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia