Pinsel Jan Jerzy
 
Encyklopedia PWN
Pinsel, Pinzel, Pilse, Pilze, Pilznow, Penzel, Jan Jerzy, data ur. nieznana, zm. 1761 lub 1762,
rzeźbiarz, pochodzenia niem. lub czeskiego;
gł. przedstawiciel tzw. lwowskiej szkoły rzeźbiarskiej, działał w ziemi lwow. i halickiej, od 1751 (data ślubu) notowany w Buczaczu, gdzie zapewne miał warsztat; współpracował z architektem B. Meretynem; źródłowo poświadczone autorstwo 3 rzeźb (św. Jerzy, św. Atanazy, św. Leon) z fasady cerkwi Św. Jura we Lwowie (1759–60) oraz 2 ołtarzy z kościoła w Monasterzyskach; przypisuje mu się: rzeźby z ratusza, kościoła parafialnego (m.in. rzeźbione antependium) i cerkwi (drzwi diakońskie ikonostasu) w Buczaczu, rzeźby ołtarza gł. w kościele parafialnym w Hodowicy (m.in. Samson rozdzierający paszczę lwaMatka Boża Bolesna), ołtarz gł. (np. figura św. Anny) kościoła Misjonarzy i cerkwi w Horodence, krucyfiks z kościoła Św. Marcina we Lwowie i z kościoła w Hodowicy; niektóre dzieła przypisywane Pinselowi są łączone też z innymi rzeźbiarzami kręgu lwow., na których Pinsel wywarł wielki wpływ (zwłaszcza z A. Osińskim); dzieła Pinsela odznaczają się silną ekspresją i dynamiczną formą.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Pinsel Jan Jerzy, Ofiara Abrahama, rzeźby z kościoła Misjonarzy w Horodence — Muzeum J.J. Pinsla, Lwówfot. P. Jamski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Pinsel Jan Jerzy, rzeźba z Hodowicy, figura alegoryczna z ambony kościoła w Hodowicy koło Lwowa, ok. poł. XVIII w.fot. J. Sito/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia