Pilecki Witold
 
Encyklopedia PWN
Pilecki Witold, przybrane nazwiska okupacyjne: Roman Jezierski, Tomasz Serafiński, pseud. Witold, Druh, ur. 13 V 1901, Ołoniec nad jez. Ładoga, zm. 25 V 1948, Warszawa,
rotmistrz;
1918–19 i 1920–21 w WP, następnie w Przysposobieniu Wojsk.; walczył w kampanii wrześniowej 1939; współorganizator (1939) Tajnej Organizacji Wojsk., m.in. szef Sztabu Gł.; 1940 sprowokował swoje aresztowanie w celu przedostania się do obozu koncentracyjnego Auschwitz i zdobycia informacji dotyczących traktowania więźniów przez Niemców; współorganizator obozowej organizacji konspiracyjnej; 1943 zagrożony dekonspiracją, uciekł z obozu; 1943–44 w oddziale II Kedywu KG AK; 1944–45 w niewoli niem., następnie w II Korpusie Pol. we Włoszech; 1945 wrócił do kraju, 1947 aresztowany, oskarżony o kierowanie wywiadem na rzecz władz RP na uchodźstwie, 1948 skazany na karę śmierci i stracony; 2006 odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia