Pikardia
 
Encyklopedia PWN
Pikardia, Picardie Wymowa,
dawny region administracyjny i kraina historyczna w północnej Francji, nad cieśn. La Manche;
złożony z dep.: Aisne, Oise i Somme; powierzchnia 19,4 tys. km2, 1,9 mln mieszk. (2011); ośrodek administracyjny — Amiens. Powierzchnia nizinna (płyta wapienna) pocięta dolinami rzek (największa Somma), ograniczona od południa i południowego wschodu wapiennymi wyżynami obrzeżenia Basenu Paryskiego; na północnym wschodzie pogórze Ardenów (wysokość do 300 m). Odpływ ludności do Regionu Paryskiego został zahamowany w latach 60. w wyniku aktywizacji gosp., związanej z polityką decentralizacji (zakładanie filii przedsiębiorstw, gł. paryskich); w usługach pracuje 58% ludności zawodowo czynnej; w przemyśle i budownictwie — 39%, w rolnictwie — 3%. Różnorodny przemysł: spoż. (gł. cukrowniczy — P. dostarcza ok. 40% krajowej produkcji cukru), tekstylny, gumowy (zakłady Dunlop w Amiens), szklarski, samochodowy (Chausson w Montataire), maszyn. (produkcja traktorów Massey Ferguson w Beauvais), metal. i in. Urodzajny region roln.; grunty orne zajmują 59% pow., łąki i pastwiska — 11%, lasy (gł. bukowe) — 15%; średnia pow. gospodarstw rolnych ok. 50 ha; intensywna uprawa buraków cukrowych, pszenicy, jęczmienia i warzyw; hodowla bydła (gł. mlecznego), trzody chlewnej i owiec. Północna część regionu jest słabiej rozwinięta od części południowej, powiązanej z Regionem Paryskim. Gęsta sieć linii kol. i drogowych; magistralna linia kol. i autostrada Amiens–Paryż.
Historia. W starożytności zamieszkana przez plemiona celtyckie (m.in. Ambiadów, Wiromanduów); w poł. I w. p.n.e. podbita przez Rzymian, wchodziła w skład Galii Belg.; od V w. w państwie Franków; w IX–X w. kilka samodzielnych organizmów polit. (m.in. hrab. Vermandois i Ponthieu); 1185 częściowo włączona do domeny król.; szybki rozwój miast (Noyon, Saint-Quentin, Amiens, Corbie, Abbeville i in.), w XII–XIII w. w większości komuny, wkrótce stanowiące silne ośr. gosp. (sukiennictwo) i kult.; jeden z gł. ośr. powstań chłopskich 1251 i 1358 (żakieria); traktatem w Arras 1435 odstąpiona Burgundii; 1477 odzyskana przez Ludwika XI i ostatecznie włączona do Korony fr.; w XVI–XVII w. częste najazdy hiszp. z Niderlandów (m.in. 1557, 1595 i 1636).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia