Pieter Józef
 
Encyklopedia PWN
Pieter Józef, ur. 19 II 1904, Ochaby k. Skoczowa, zm. 3 III 1989, Katowice,
psycholog;
od 1932 asystent w katedrze psychologii pedag. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1936–39 pracownik nauk. AWF w Warszawie, organizator zakładu psychologii sportu tamże; organizator i dyrektor (1945–50) reaktywowanego Inst. Pedag. w Katowicach, 1949–53 profesor Uniw. Łódz., 1953–57 — Uniwersytetu Warszawskiego i AWF w Warszawie; 1956–68 profesor i rektor WSP w Katowicach, od 1968 profesor Uniw. Śląskiego; zainteresowania nauk. Pietera obejmowały psychol. problematykę uczenia się i nauczania, wiedzy i twórczości nauk. wraz z metodologią pracy nauk., zagadnienia kształtowania się osobowości, epistemologiczne i metodol. problemy psychologii; Przedmiot i metoda psychologii (1963), Słownik psychologiczny (1963), Ogólna metodologia pracy naukowej (1967), Psychologia uczenia się i nauczania (1967), Środowisko wychowawcze (1972), Życie ludzi (1972), Historia psychologii (1972), Kryteria ocen i recenzje prac naukowych (1978); autobiografia Czasy i ludzie (1986).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia