Petrycy Sebastian
 
Encyklopedia PWN
Petrycy Sebastian, Sebastian Petrycy z Pilzna, ur. ok. 1554, Pilzno, zm. 22 IV 1626, Kraków,
lekarz i filozof;
1608–15 profesor medycyny w Akad. Krak.; przedstawiciel renes. arystotelizmu w Polsce, tłumacz, wydawca i komentator pism Arystotelesa; jeden z twórców pol. terminologii filoz.; w filozofii zwolennik umiarkowanego racjonalizmu i empiryzmu; w poglądach społ.-polit. — zwolennik umiarkowanych reform; dydaktyk i lekarz praktyk; De Natura, Causis, symptomatis morbi Gallici... (1591), Instructia abo nauka... (1613), parafraza Pieśni Horacego (1609); wybór Pisma wybrane (t. 1–2 1956).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia