Pečkauskaitė Marija
 
Encyklopedia PWN
Pečkauskaitė Marija, pseud. Šatrijos Ragana, ur. 8 III 1877, Medingėnai (Żmudź), zm. 24 VII 1930, Židikiai,
pisarka litewska;
debiutowała utworami w języku pol.; autorka opowiadań i opowieści obrazujących życie ludności wiejskiej i upadającego ziemiaństwa (Viktutė ‘Wiktorka’ 1903, Sename dvare ‘w starym dworze’ 1922); w swej twórczości koncentrowała się na ukazywaniu wewn. przeżyć bohaterów, zwłaszcza psychiki dzieci, głosiła ideały chrześc. pokory i pobożności; poetyka jej prozy łączy elementy realizmu i impresjonizmu; tłumaczyła Ogniem i mieczem H. Sienkiewicza oraz utwory B. Prusa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia