Pearsona teoria
 
Encyklopedia PWN
Pearsona teoria,
teoria twardych i miękkich kwasów;
wg niej akceptory protonów odznaczające się małą polaryzowalnością zalicza się do kwasów twardych (np. H+, Mg2+, CO2), a wykazujące dużą polaryzowalność — do kwasów miękkich (np. Ag+, CH3Hg+, I2); zasadami twardymi są donory elektronów o małej polaryzowalności (np. OH, F, NH3), miękkimi zaś — donory o dużej polaryzowalności (np. S2–, CN, CO).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia