Paskiewicz Iwan F.
 
Encyklopedia PWN
Paskiewicz Iwan F., hrabia erywański (od 1828), książę warsz. (od 1832), ur. 19 V 1782, Połtawa, zm. 1 II 1856, Warszawa,
feldmarszałek ros., namiestnik Królestwa Polskiego;
w czasie wojny ros.-perskiej 1826–28 i ros.-tur. 1828–29 głównodowodzący wojsk ros. na Kaukazie; 1827 zdobył twierdzę Erywań, za co otrzymał tytuł hrabiego; 1831 na czele wojsk ros. tłumiących powstanie listopadowe w Polsce (otrzymał tytuł księcia warsz.); od 1832 namiestnik Królestwa Pol., prowadził politykę ucisku nar. i rusyfikacji; 1849 dowodził ros. armią tłumiącą rewolucyjne wystąpienia na Węgrzech, w czasie wojny krymskiej 1853–56 — armią naddunajską.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia